Buktatók a felújítási támogatással kapcsolatban, amikre érdemes figyelni

Buktatók a felújítási támogatással kapcsolatban, amikre érdemes figyelni

Idén januártól elérhető az Otthonfelújítási támogatás, azon családok számára, akik otthonukban nevelik 25 év alatti gyermeküket. Azonban az igénylésnek sok buktatója lehet, amire érdemes figyelni.

A támogatás igénybevételéhez számos feltételnek kell megfeleni, viszont csak a felújítás végeztével, a számlák és szerződések benyújtását követően tudjuk benyújtani a kérelmünket a Magyar Államkincstárnál. Emiatt az igénylő, ha mégsem jogosult, akár több millió forintot is veszíthet. Ezt elkerülendő – a portfolio cikke alapján – összefoglaltunk néhány esetet.

Otthonfelújítási Támogatás – feltételek, részletek, információk  ➜  tovább

A támogatást túl fiatal vagy túl idős gyermekre igényeljük

A támogatást a gyermek 25. életévének betöltése előtt lehet csak megigényelni, viszont addigra be is kell fejeznünk a munkálatokat, mivel utólag utalják a támogatás összegét. Tehát, ha a gyermek hamarosan 25 éves lesz, akkor kicsúszhatunk az időből. Ugyanígy a kérelem beadásának pillanatában még túl fiatal magzatot sem fogadják el – 12 hetes magzattal vehető igénybe a felújítási támogatás.

A támogatást nyugdíjasként igényeljük

A kérelem benyújtásakor nyugdíjas igénylő csak akkor felel meg a tb-biztosítotti jogviszonyra vonatkozó feltételeknek, ha kiegészítő tevékenységet folytató személynek minősül, tehát keresőtevékenységet végez. Illetve, ha otthongondozási vagy ápolási díjban részesül, vagy kiskorú gyermeknek – szülei halála miatt – ő a kirendelt gyámja. Ezeket az eseteket leszámítva nyugdíjas nem jogosult a támogatás igénylésére.

A támogatást nagykorú gyermek ingatlanjára igényeljük

Az igénylőnek, illetve a kiskorú gyermeknek együttesen kell rendelkezniük, a felújítani kívánt ingatlanban, minimum ötven százalékos, bejegyzett tulajdoni hányaddal. A rendelet csak kiskorú gyermek tulajdoni hányadát határozza meg, ebből kifolyólag nagykorú tulajdoni hányadát nem veszik figyelembe.

A támogatást nevelőszülőként igényeljük

A támogatás csak vér szerinti vagy örökbefogadott gyermek után vehető igénybe, illetve, ha az igénylő a kiskorú gyermeknek – szülei halála miatt – a kirendelt gyámja.

A támogatást köztartozással igényeljük

Csak abban az esetben igényelhetjük a támogatást, ha köztartozás mentesek vagyunk. Erről a kérelemben nyilatkoznunk kell. Előzetesen a NAV -tól meg tudjuk érdeklődni valóban nincs-e köztartozásunk. Mindezt elektronikusan a NAV IGAZOL nyomtatvány kitöltésével, majd elektronikusan az ügyfélkapun keresztül történő benyújtásával, személyesen a NAV ügyfélszolgálatain, valamint postai úton lehet kérni.

A számlákat nem megfelelő névre állították ki

Egyedüli igénylőként csak az igénylő nevére lehet kiállítani a számlákat és a szerződéseket. Házastársak vagy élettársak esetében együttes igénylőként van lehetőségük igényelni a támogatást. Ebben az esetben nincs lehetőség arra – ha azonos a lakóhelyük – , hogy csak az egyik fél igényelje a támogtást, a számláknak és a szerződéseknek is legalább az egyikük nevére szükséges szólnia.

Forrás: Freepik

A számlák nincsenek kellően részletezve

A kivitelezővel szerződést kell kötni, amelyben a már feltüntetett felújítási munkálatokat a számlán nem szükséges részletesen feltüntetni. A számlán külön tételként kell megjelennie az anyagköltségnek és munkadíjnak, a kettő a számlán egy tételként összevontan nem szerepelhet. A szerződésben, vagy annak mellékletében úgy kell részletezni a munkálatokat, hogy az alapján ellenőrizhető legyen a felújítás menete. A felhasznált anyagok részletezése megtörténhet a számlán vagy az amellé csatolt költségvetésben, számlarészletezőn.

A számlák nem 2021-ben kerültek kiállításra

A 2020-ban kiszámlázott munka – , illetve anyagdíjat sem fogadják el. Csak a 2021-ben kiszámázott tételek számolhatóak el.

A támogatást túl későn igénylejük

A felújítási támogatás iránti kérelemet, a felújítás befejezését követően, az utolsó számla kiállításától számított 60 napon belül igényelhetjük, de legkésőbb 2022.12.31-ig. Amennyiben több számlával rendelkezünk, úgy az utolsó kiállításától kell számolnunk a 60 nappal. Ha túllépjük a határidőt, akkor eleshetünk a támogatástól. Ebben az esetben lehetőség lehet, ha még egy utolsó munkálatról tudunk számlát felmutatni, hiszen ilyenkor újraindul a 60 nap.

A felújítást nem megfelelő vállalkozó végzi

A támogatás igénybevételének egyik feltétele, hogy a vállalkozó nem lehet közeli hozzátartozója az igénylőnek. Valamint a felújítást végző gazdálkodó szervezetnek az igénylő nem lehet tagja, sem munkavállalója vagy vezető tisztségviselője, de még az igénylő közeli hozzátartozója sem. Az igénylő a munkálatokat végző vállalkozásban, sem annak hozzátartozója nem lehet alkalmazott vagy tulajdonos. Külföldi számla csak abban az esetben fogadható el, ha a számlát a magyar jogszabályoknak megfelelően állítják ki és a vállakozó rendelkezik magyar adószámmal. Csak a 0%-os (például KATA-s vállalkozó által kiállított) és 27%-os általános forgalmi adó mértékkel kiállított számla fogadható el.

Nem az igényelhető munkákról kiállított számlákat mutatunk be

Rendeletben meghatározott felújítási munkákra igényelhető kizárólag a támogatás, amelyet korábbi cikkünkben olvashtanak. Nem igényelhető a támogatás többek között gyepszőnyeg-fektetésére, az otthon bővítése plusz szobákkal, raklapra mint anyagköltségre, beépített nem konyhai gépek beszerzésére (pl. mosógép, szárítógép), szabadon álló bútorok beszerzésére (pl. szobabútor).

Nem nyújtjuk be az igénylést egy éven belül

Abban az esetben, ha felvesszük az lakásfelújítási hitelt, a folyósítástól számított egy éven belül a számlák, vagy azok másolatát be kell mutatnunk a hitelt folyosító bank felé. Ha ez nem történik meg, akkor a kamattámogatás megszűnik és a hátralévő tartozás tekintetében – a kamat 3%-ról 5% fölé emelkedik – , valamint az addig megkapott kamattámogatást, a jogosultság megszűnésétől számított hatvan napon belül egy összegben vissza kell fizetnünk.

Tudjon meg mindent a lakásfelújítási hitelről ➜ tovább

Nem mutatunk be elég számlát

Ha felvettünk a lakásfelújítási hitelt, de a számunkra megállapított otthonfelújítási támogatás összege nem éri el a lakásfelújítási hitel szerződésében megállapított összeg 25%-át – a maximális 6 millió forint esetén tehát 1,5 millió forintot, amihez minimum 3 millió forintnyi számla bemutatása és mindkét költségfajta esetében minimum750 ezer forintnyi számla bemutatása szükséges – akkor a kamattámogatás megszűnik és a hátralévő tartozás tekintetében – a kamat 3%-ról 5% fölé emelkedik – , valamint az addig megkapott kamattámogatást, a jogosultság megszűnésétől számított hatvan napon belül egy összegben vissza kell fizetnünk.

CSOK-os számlát mutatunk be

A lakásfelújítási támogatásnál nem számolhatók el azok a költségek, amelyeket csok vagy falusi csok igénylése során egyszer már elszámolt az igénylő – ugyanez visszafelé is igaz, tehát akkor sem lehet több helyre benyújtani egy számlát, ha először a lakásfelújítási támogatás igénylése történik meg.

A támogatást osztatlan közös tulajdon felújítására igényeljük

Közös használatú, illetve közös tulajdonú részre támogatás nem vehető igénybe. Több lakásból álló közös tulajdonú ingatlan esetében az igényléshez ügyvéd által ellenjegyzett magánokiratba vagy közokiratba foglalt használati megállapodás vagy bírósági ítélet szükséges.

Hiányoznak dokumentumok

Az igényléshez számos dokumentumot szükséges benyújtatnunk. Amennyiben ezt hiányosan tesszük, úgy egyetlen alkalommal van lehetőségünk hiánypótlásra. Ennek teljesítésére 30 nap áll rendelkezésünkre, amely a teljes ügyintézi folyamatot meghosszabbítja.

Forrás: portfolio.hu

Kép: Freepik

Oszd meg másokkal is!