Gyakori kérdések az Otthonfelújítési támogatásról I.

Gyakori kérdések az Otthonfelújítési támogatásról I.

Gyakran felmerülő kérdések a Magyar Államkincstár válaszaival.

Biztosított jogviszonyra vonatkozó kérdések

 1. Nyugdíjas igényelheti-e a támogatást?

A kérelem benyújtásának időpontjában nyugdíjas igénylő akkor felel meg a gyermeket nevelő családok otthonfelújítási támogatásáról szóló 518/2020. (XI. 25.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) biztosítotti jogviszonyra előírt feltételeknek, ha kiegészítő tevékenységet folytató személynek minősül, azaz valamely foglalkoztatásra irányuló jogviszonyban keresőtevékenységet végez. Abban az esetben is jogosult lehet a támogatásra, ha végleges határozat alapján ápolási díjban, otthongondozási díjban részesül, vagy a kiskorú gyermeknek –, akire tekintettel a támogatást igénybe kívánja venni – a rokona és a gyermek szüleinek halála miatt ő a kiskorú gyermek kirendelt gyámja.

 1. Saját gyermekem nincs, nevelőszülőként jogosult vagyok-e a támogatásra?

Nem, kizárólag nevelőszülőként nem jogosult a támogatásra.

 1. A támogatás szempontjából biztosítottnak minősülök, ha az egészségbiztosítás szervével megállapodást kötöttem és a törvényben meghatározott összegű járulékot magam után havonta megfizetem?

Nem, mert az egészségügyi szolgáltatási járulék megfizetésével egészségügyi szolgáltatásra szerzett jogosultságot, de nem minősül a társadalombiztosítás ellátásaira jogosultakról, valamint ezen ellátások fedezetéről szóló 2019. évi CXXII. törvény (a továbbiakban: Tbj.) 6. §-a szerint biztosítottnak.

 1. Az őstermelők biztosítottnak minősülnek?

Biztosított a mezőgazdasági őstermelő, ha a mezőgazdasági őstermelőként figyelembe vehető időre az előírt járulékfizetés megtörtént, valamint az e tevékenységből származó jövedelme eléri a minimálbér 30%-át.

 1. A GYED, illetve GYES folyósítása alatt megfelelek a biztosítotti feltételeknek?

A GYED, illetve GYES folyósítása alatt akkor minősül a Tbj. 6. §-a szerint biztosítottnak, ha közben a foglalkoztatásra irányuló jogviszonya fennáll. Abban az esetben, ha megszűnt a foglalkoztatásra irányuló jogviszonya, már nem felel meg a feltételeknek. A kérelem benyújtását megelőző egy éves időtartamban figyelembe vehető még az az időszak, amikor hallgatói jogviszony mellett megállapított gyermekgondozási díjban részesült (1997. évi LXXXIII. tv. 42/E. § alapján).

 1. Teljes munkaidős foglalkoztatási jogviszony szükséges, vagy megfelel a részmunkaidős foglalkoztatási jogviszony is?

Az igénylő, ha valamely foglalkoztatásra irányuló jogviszonyban van foglalkoztatva biztosítottnak minősül, függetlenül attól, hogy a foglalkoztatása teljes vagy részmunkaidőben történik-e.

 1. NAV, TB, valamint munkáltatói igazolást kell-e benyújtani?

Nem szükséges, munkáltatói igazolásra nincs szükség. A köztartozás-mentességet, és a TB jogviszony fennállását azonban a kérelem elbírálásakor a Magyar Államkincstár vizsgálni fogja. A köztartozás mentességről és a TB jogviszony fennállásáról a kérelemben nyilatkoznia szükséges. Ugyanakkor javasoljuk, hogy a NAV-nál előzetesen érdeklődje meg, hogy van-e az adóhatóságnál köztartozása. Ezt elektronikusan megteheti a NAV IGAZOL nyomtatványának kitöltésével és ügyfélkapus benyújtásával vagy akár a NAV Ügyféltájékoztató és Ügyintéző Rendszerén (a továbbiakban: ÜCC-n) keresztül. Ha Ön nem regisztrálta magát a NAV-nál az ÜCC-n, akkor személyesen a NAV ügyfélszolgálatain, illetve postai úton is kérhet igazolást. Jogviszonyának fennállását a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőnél (NEAK) szintén elektronikus úton a TAJ számának a megadásával tudja ellenőrizni.

A NAV oldalán a köztartozás-mentesség igazolásának lekérdezéséről az alábbi linken tájékozódhat.

Jogviszonyának meglétéről a NEAK oldalán a „Lakosságnak” menük között a Jogviszony ellenőrzés magánszemélyeknek” menüpontban tájékozódhat.

 1. Milyen esetben szükséges igazolást csatolni a TB jogviszonyról?

Ha az igénylő:

 • a Tbj. 4. § 11. pontja szerinti kiegészítő tevékenységet folytat (saját jogú nyugdíjas) a foglalkoztató által teljes bizonyító erejű magánokiratként kiállított igazolás vagy egyéni vállalkozó esetén a Tbj. 4. § 2. pontja szerinti hatósági nyilvántartásból kiállított hatósági bizonyítvány, illetve igazolvány, engedély vagy kamara, kar által kiállított igazolás szükséges;
 • valamely másik állam vagy nemzetközi szerződéssel létrehozott nemzetközi szervezet társadalombiztosítási rendszerének hatálya alá tartozott: az illetékes külföldi hatóság vagy a nemzetközi szervezet által kiállított igazolás hiteles magyar nyelvű fordítása szükséges
 1. Arról, hogy van-e köztartozásom, ki tud nekem információt adni?

Az állami adóhatóság által nyilvántartott tartozásokról a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnál (NAV) tud érdeklődni. Ezt elektronikusan megteheti a NAV IGAZOL nyomtatványának kitöltésével és ügyfélkapus benyújtásával vagy akár a NAV Ügyféltájékoztató és Ügyintéző Rendszerén (a továbbiakban: ÜCC-n) keresztül. Ha Ön nem regisztrálta magát a NAV-nál az ÜCC-n, akkor személyesen a NAV ügyfélszolgálatain, illetve postai úton is kérhet igazolást. A NAV oldalán a köztartozás-mentesség igazolásának lekérdezéséről az alábbi linken tájékozódhat.

Forrás: Freepik

Jogosultsági feltételekkel kapcsolati kédések

 1. Kell-e előzetesen regisztrálni a támogatás igényléséhez?

Nem szükséges regisztrálni. A támogatást elektronikusan kitöltött kérelem benyújtásával igébyelheti. Továbbá a támogatást igényelheti a Magyar Államkincstár honlapján elérhető kérelemnek a papír alapú kitöltésével és bármely kormányablakban személyesen történő leadásával vagy postára adásával a Magyar Államkincstár, 1938 Budapest címre.

 1. Ha elutasították a kérelmemet, hol lehet fellebbezni?

A Rendelet szerint nincs lehetőség jogorvoslatra. A kérelem elutasítása esetén lehetőség van újabb kérelmet benyújtani 2022. december 31-ig.

 1. Csak házasok igényelhetik a támogatást?

Nem csak házasok igényelhetik. A gyermeket nevelő vagy váró (12. hetet betöltött magzat) egyedülálló szülők és házastársak vagy élettársak egyaránt igényelhetik.

 1. Csak az lehet igénylő, akinek tulajdonjoga van az ingatlanban?

Nem, a tulajdonjoggal rendelkezhet csak az egyik igénylő, vagy akár a kiskorú gyermekek valamelyike is.

 1. Mit jelent az együttes igénylés?

Az azonos lakóhellyel rendelkező házastársak vagy élettársak csak közösen, együttes igénylőként igényelhetik a támogatást.

 1. Élettársi kapcsolatról kell-e igazolást benyújtani?

Nem szükséges okirattal igazolni az élettársi kapcsolatot. Amennyiben állandó lakcímük azonos, az élettársak együttesen igényelhetik a támogatást.

 1. Együtt élő házastársak esetén van-e lehetőség arra, hogy csak az egyikünk igényelje az otthon-felújítási támogatást?

A támogatást a legalább egy gyermeket váró vagy nevelő igénylő – azonos lakóhellyel rendelkező házastársak vagy élettársak közösen, együttes igénylőként – igényelheti(k), így nincs lehetőség arra, hogy ha azonos az állandó lakóhelyük, csak az egyik fél igényelje a támogatást.

 1. Igényelhető-e a támogatás, ha a házastársak lakóhelye nem azonos?

Igényelhetik, azonban nem együttes igénylőként. A támogatás teljes összegére az a szülő jogosult, akinél legalább egy közös gyermek lakóhelye van, ha a másik szülőnél egyetlen közös gyermeknek sincs lakóhelye. A támogatás 50%-os mértékére jogosult mindkét szülő, ha külön-külön mindkettejük lakóhelye megegyezik legalább az egyik gyermekük lakóhelyével.

 1. A lakásban, amelyben élünk nem vagyunk bejelentkezve, de ha átjelentkezünk, akkor mikor kezdhetjük a felújítást?

A támogatási kérelem benyújtásának időpontjában fenn kell állnia az 1 éves lakóhely feltételének, tehát a benyújtást megelőző egy éven túli bejelentési időnek. Ez tehát nem zárja ki, hogy a munkálatokat még az 1 év letelte előtt elkezdjék.

 1. A tulajdon szerzést mikortól számítják? A szerződéskötés időpontjától vagy az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzés időpontjától?

A tulajdonjog megszerzésének dátuma az ingatlan-nyilvántartásban való bejegyzés napja.

 1. Ha osztatlan közös tulajdonú az ingatlan, hogy tudok a tulajdonban lévő ingatlan részre támogatást igényelni?

A támogatás csak arra az ingatlanra és ingatlanrészre vehető igénybe, amit a használati megállapodás vagy bírósági ítélet körbehatárol. Közös használatú, illetve közös tulajdonú részre támogatás nem vehető igénybe.

 1. A lakásunk jelzálogjoggal terhelt. Jogosultak vagyunk-e a támogatásra?

Igen, a rendelet szerint nem kizáró ok, ha a lakás jelzálogjoggal terhelt.

 1. Beadható-e kérelem, ha az igénylőnek falusi CSOK támogatása van folyamatban?

Igen, de azonos számlák nem számolhatók el mindkét támogatás terhére.

 1. Igénybe lehet-e venni a támogatást, ha az ingatlan fő rendeltetés szerinti jellege üdülő?

Üdülő felújítására a támogatás nem vehető igénybe, a Rendelet kifejezetten nevesíti, hogy csak olyan ingatlan esetében vehető igénybe a támogatás, amely az ingatlan-nyilvántartásban lakás vagy lakóház fő rendeltetés szerinti jelleggel van nyilvántartva.

 1. A támogatás igénybevételére olyan ingatlan esetén is van lehetőség, amely egyéni vállalkozásnak is székhelye?

Igen, ilyen esetben is feltétel legalább az 50%-os tulajdoni hányad megléte.

Forrás: allamkincstar.gov.hu

Kép: Freepik

Oszd meg másokkal is!