Gyakori kérdések az Otthonfelújítési támogatásról II.

Gyakori kérdések az Otthonfelújítési támogatásról II.

Támogatható építési tevékenységgel, valamint a benyújtandó dokumentumokkal kapcsolatos kérdések a Magyar Államkincstár válaszaival.

Támogatható építési tevékenységgel összefüggő kérdések

 1. Beadható-e a támogatási igény csak anyagköltségről (mivel a munkálatokat el tudjuk végezni szakképesítésünknek köszönhetően)?

Nem adható be számla kizárólag anyagköltségről, a támogatás összegében (ami maximum a teljes költség fele) az anyagköltség és a vállalkozói díj 50-50%-ban szerepelhet.

 1. Mennyi a támogatás összege, azt hogyan számolják?

A támogatás összege a számlával igazolt felújítási költségek 50%-a, de legfeljebb 3 millió forint.

A támogatás összegében az anyagköltség, illetve a vállalkozói díj 50-50%-os arányban szerepelhet.”

Ez gyakorlatban azt jelenti, hogy az összköltséget felezzük, maximum ennyi lehet a támogatás (legfeljebb 3.000.000 Ft).

A támogatás összegét is felezni kell, mert a támogatás felének anyagköltségnek kell lenni, a másik felének munkadíjnak. Ez azonban csak akkor működhet, ha van elegendő anyag, illetve munkadíj számla. Ha valamelyik nem éri el a lehetséges támogatás felét, illetve a munkálatok teljes költségének legalább a negyedét, akkor nem jogosult, csak a kisebb tétel kétszeresére.

 1. Elfogadnak-e külföldi számlákat?

Külföldi számla sem munkadíjról, sem anyagról nem fogadható el, kivéve, ha a vállalkozó rendelkezik magyar adószámmal és a magyar jogszabályoknak megfelelően állítja ki a számlát.

 1. Az építőanyag szállítása anyagköltségnek vagy munkadíjnak minősül? Vagy egyiknek sem?

Az anyagvásárlás esetén, amennyiben a számla szállítási költséget/fuvardíjat is tartalmaz, az anyagköltségként támogatható. Külön számlán szereplő, szállítási költségre/fuvardíjra nem vehető igénybe támogatás.

 1. Tetőtér beépítésére igénybe vehetem-e a támogatást?

Nem. Lakótér bővülésével a felújítás nem járhat. Már korábban kialakított tetőtérben a Rendelet 6. §-a szerinti munkálatokra igénybe vehető a támogatás. Teljesen új fürdőszoba kialakítására azonban nem vehető igénybe a támogatás, ha az épületben már van fürdőszoba.

 1. Bontási hulladék elszállítására igényelhetem a támogatást?

A konténeres és egyéb hulladék elszállítása önállóan nem támogatható, csak abban az esetben, ha a kivitelezővel kötött megállapodásban a hulladék elszállítása is szerepel.

 1. Lakberendező finanszírozható-e a támogatásból.

Nem.

 1. Szükséges-e előre engedélyeztetni, bejelenteni a felújítási munkálatokat?

A Magyar Államkincstárnál nem kell előzetesen bejelenteni, sem engedélyeztetni az építési tevékenységeket. Továbbá nem kell a támogatásra előzetesen regisztrálni és nem szükséges előzetesen árajánlatot, valamint fényképeket benyújtani.

 1. A tetőcserével együtt elszámolható-e az ereszcsatorna cseréje?

Igen, a tető cseréje, felújítása, szigetelése a támogatható építési tevékenységek közé tartozik, ennek megfelelően a tetőcserével együtt az ereszcsatorna cseréjét is el lehet számolni.

 1. A Rendelet szerinti „terasz, loggia, erkély, előtető építése” pontba beleértendő-e a meglévő terasz, loggia, erkély, előtető felújítása, korszerűsítése, vagy csak az új terasz, loggia, erkély, előtető építése?

A támogatás igényelhető a meglévő terasz, loggia, erkély, előtető felújítására, korszerűsítésére is.

 1. Mit jelent az, hogy a támogatás beépíthető bútor esetében igényelhető?

Beépíthető bútor, ami az ingatlanba állagsérelem nélkül el nem választható módon beépítésre került, így az ingatlan részét képezi, tehát a beépített/beépíthető szekrény
(pl. hálószobába, konyhába, fürdőszobába, előszobába) támogathatónak minősül. Nem igényelhető támogatás a szabadon álló bútorok beszerzésére.

 1. Kapu építése támogatható, hisz a kerítés önmagában nem értelmezhető?

Igen, a kapu építése támogatható tevékenység.

 1. A régi kerítés, kapu bontása és a keletkezett hulladék szállítása támogatott-e?

Igen, támogatható, amennyiben a bontást és a hulladékszállítást, valamint az új kapu/kerítés építését ugyanaz a vállalkozó végzi.

 1. Milyen munkálatokra NEM igényelhető a támogatás?
 • Például nem igényelhető támogatás:
 • a szabadon álló bútorok beszerzésére (pl.: szobabútor),
 • a szabadon álló konyhai gépek beszerzésére,
 • beépített nem konyhai gépek beszerzésére (pl.: mosógép, szárítógép),
 • lakás/épület bővítésére plusz szobákkal, tetőtér- terasz beépítés
 • a tereprendezésre, gyepszőnyeg-fektetésre, füvesítésére,
 • műfű, murva, gumilap térburkolatként történő beszerzésére,
 • a tároló építésére,
 • mobilgarázs beszerzésére, kivéve, ha beton alapra és ahhoz rögzítésre kerül,
 • a raklapra, mint anyagköltségre,
 • az infraszauna beépítésére,
 • a riasztó, kaputelefon beszerelésére
 • központi beépített porszívó gép beszerzésére,
 • tetőtér építésére, beépítésére,
 • a lakás belső átalakítására (pl. kettő szobából három szoba kialakítása, falak bontása, új falak felhúzása), kivéve a fürdőhelyiség illetve WC létesítésének esetét,
 • helyiség funkciójának megváltoztatására (pl. fürdőszoba konyhává alakítása),
 • kültéri lámpatestre,
 • a ház előtti, kerítésen kívüli (utca) járda, bejáró (közterület) felújítására,
 • új nyílászáró beépítésére (kivéve a már korábban meglévő nyílászáró cseréjének esetét),
 • társasház esetében a közös használatú (osztatlan közös tulajdonban lévő) területek felújítására,
 • a szolgáltató számára fizetendő csatlakozási díjra, hálózatfejlesztési hozzájárulásra
 • öntöző-, locsoló rendszerekre,
 • betonkeverő, szerszámgépek, földmunkagépek bérlésére,
 • társasház mélygarázsában kialakított parkoló megvásárlására,
 • veszélyes hulladék elszállítására, ártalmatlanítására,
 • kerti tó, medence építésére.
Forrás: Freepik

Benyújtandó dokumentumokat érintő kérdések

 1. Hol érhetőek el a kérelem benyújtásához szükséges formanyomtatványok?

A Magyar Államkincstár honlapján az alábbi linken a „Lakossági ügyfelek/Otthonfelújítási támogatás” menüpontban elérhetőek a „Kérelem benyújtásának nyomtatványai”.

 1. Hogyan lehet benyújtani a kérelmet?

A támogatási kérelem az alábbi módokon nyújtható be a Kincstárhoz:

 • Elektronikus úton ügyfélkapus bejelentkezést követően a SZÜF felületén (TULAJDON > Ingatlan menüpont alatt) elérhető elektronikus nyomtatvány („Kérelem gyermeket nevelő családok otthonfelújítási támogatására”) kitöltésével, a szükséges adatok megadásával és az előírt dokumentumok, valamint nyilatkozatok becsatolásával;
 • A Kincstár honlapjáról – Főoldal > Lakossági ügyfelek > Otthonfelújítási támogatás > Kérelem benyújtásának nyomtatványai menüpontból – letöltött és kitöltött kérelem, illetve nyilatkozatok eredeti példányai, valamint ez előírt dokumentumok másolatainak postai úton történő megküldésével (cím: Magyar Államkincstár, 1938 Budapest);
 • Személyesen bármely kormányablakban a Kincstár honlapjáról letöltött és kitöltött kérelem, illetve nyilatkozatok eredeti példányai, valamint ez előírt dokumentumok másolatainak leadásával.
 1. Hogyan jelenik meg az anyagköltség a KATA-s kisadózó vállalkozó által kiállított számlákban? Számlázhat-e egy kiasdózó egyszerre ÁFA tartalommal és ÁFA mentesen?

A kisadózó nem számlázhat egyszerre ÁFÁ-san és ÁFA mentesen.

A kiadózó saját választása alapján nem szükséges, hogy Áfa körbe tartozzon 12 millió Ft éves árbevételig. A KATA-s vállalkozók tehát dönthetnek úgy, hogy értékesítéseiket ÁFA mentesen végzik. Azonban, ha egy KATA-s kisadózó vállalkozónak az éves árbevétele meghaladja a 12 millió Ft-ot, azután már ÁFÁ-s számlát kell kiállítania és a 12 millió Ft feletti rész után a kisvállalati adóról szóló 2012. évi CXLVII. törvény alapján 40%-os mértékű adófizetési kötelezettség is terheli. A KATA-s adózó nem feltétlenül kell, hogy ÁFA körön kívüli legyen. Az a kisadózó, aki azonban az alanyi mentes adózást választja adómentes számlát állít ki minden ügyfelének.

Az alanyi mentes vállalkozónak a nettó vállalkozói díját nem kell megnövelnie az ÁFA-val, tehát így előnybe kerülhet az ÁFA körös vállalkozásokkal szemben, hiszen az ő munkadíját az ÁFA nem növeli meg. Viszont nem jogosult ÁFA visszaigénylésre sem. Az ÁFA mentesen értékesítés miatt az anyagbeszerzéseinek ÁFA tartalmát nem tudja az ÁFA visszaigénylésekben érvényesíteni. Egy ÁFA mentes KATA-s kisadózó, ha elvállalja például egy lakóház belső terének felújítást, amely tevékenységre felhasznált anyagok bruttó költsége 4 millió Ft, míg a kivitelezés munkadíja nettó 2 millió Ft, akkor ő a számlájában 6 millió Ft-ot fog feltüntetni. Ekkor a 4 millió Ft anyagköltség ÁFA összegét nem fogja tudni visszaigényelni.

 1. Hány napja van az Államkincstárnak reagálni a kérelmemre?

A támogatás iránti kérelmeket a Kincstár a hozzá történő beérkezés időpontját követően – a beérkezés sorrendjében – 30 napon belül bírálja el. A hiánypótlásra meghatározott – legfeljebb 30 napos – időtartam az elbírálási határidőbe nem számít bele.

 1. Hányszor hiánypótolhatok?

A kérelem elbírálása során hiánypótlásra egy alkalommal kerülhet sor, amelynek időtartama az eljárás időtartamát meghosszabbítja.

 1. Kérhetek előbírálatot?

Előbírálatra nincs lehetőség.

 1. Milyen esetben kell lemondó nyilatkozatot (4. számú melléklet) csatolni?

Ha a szülők lakóhelye nem azonos, a támogatás iránti kérelmet külön-külön benyújthatják, ha külön-külön mindkettejük lakóhelye megegyezik legalább az egyik gyermekük lakóhelyével, azonban ebben az esetben mindkét szülő a támogatás 50%-os mértékére jogosult, kivéve, ha az egyikük teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt nyilatkozatban lemond a támogatás saját nevében történő igényléséről, ebben az esetben a másik szülő a teljes támogatási összeget igényelheti.

Ha a szülők lakóhelye nem azonos, akkor mindkét szülő a teljes támogatási összeg 50%-os mértékére jogosult, amennyiben külön-külön mindkettejük lakóhelye megegyezik legalább az egyik gyermekük lakóhelyével.

Ebben az esetben a szülők egyike akkor igényelheti a teljes támogatási összeget, ha a másik szülő teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt nyilatkozatban lemond a támogatás saját nevében történő igényléséről.

A támogatást megosztani abban az esetben lehet, ha mindkét szülőnél lakik közös gyermek. Ilyenkor vagy 50-50%-ban veheti igénybe mindként szülő, vagy egyikük lemondhat a másik javára a 4. sz. mellékletben található nyilatkozat benyújtásával.

Ha minden közös gyermek az egyik szülővel lakik együtt, akkor a másik szülő részéről nincs szükség lemondó nyilatkozatra.

 1. Milyen esetben kell hozzájáruló nyilatkozatot (2. számú melléklet) kitölteni?

Együttes igénylés esetén a kérelemhez csatolni kell az igénylő teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt hozzájáruló nyilatkozatát a kérelem másik igénylő által történő benyújtásához.

Forrás: allamkincstar.gov.hu

Kép: Freepik

Oszd meg másokkal is!