Néhány szigorítás és nagy könnyítések az Otthonfelújítási támogatást igénylőknek

Néhány szigorítás és nagy könnyítések az Otthonfelújítási támogatást igénylőknek

A szombati napon megjelent a Magyar Közlönyben a 183/2021. számú kormányrendelet, amely alapján 2021.04.21-ével módosul az Otthonteremtési támogatás, és a CSOK néhány részletszabályai is.

Az egyik legfontosabb változás, amely sok igénylőt érint,  hogy mégsem kell az otthonfelújítási hitel folyósítását követő egy éven belül befelyezni a felújítást – olvashatjuk a portfolio cikkében.

Szolgálati lakásban élők számára

A korábbiakban elvárás volt, hogy az igénylőnek, legalább egy éve az ingatlanban kell élnie, kivéve, ha most vásárolta a lakást, vagy gyermeke született. Azonban tovább bővült ez a lista:

[A (2) bekezdés b) pontjában előírt egyéves időtartamra vonatkozó feltételt nem kell alkalmazni]

ha az igénylő és a gyermek az igénylő foglalkoztatásra irányuló jogviszonya következtében – ideértve a sajátos egyházi jogviszonyt is – a foglalkoztatásra irányuló jogviszony jellegéből következően köteles, illetve az igénylés benyújtását megelőző egyéves időszakon belül köteles volt a szolgálati helyén a foglalkoztató által térítésmentesen biztosított szolgálati lakásban lakni a foglalkoztatásra irányuló jogviszony fennállása alatt.

írja a Magyar Közlöny

Továbbra is a feltételek közé tartozik, hogy a szülőknek és a gyermek(ek)nek együttesen legalább 50%-os tulajdonrésszel kell rendelkezniük a felújított lakásban.

Bővül a támogatható munkálatok köre

A jövőben az alábbi munkálatokra is igényelhető lesz a támogatás, de a továbbiakban is figyelni kell, hogy a munkadíj és az anyagköltség aránya mindig 50-50% legyen, tehát egy bizonyos támogatási összeg igényléséhez mindekét költségtípusnak el kell érnie a teljes számlaösszegen belül legalább 25%-ot.

A támogatott munkálatok köre bővül:

szabályozott szellőzési rendszer kialakítása, korszerűsítése vagy elemeinek cseréje, valamint

szennyvíz tisztítására és elhelyezésére szolgáló egyedi szennyvízkezelő berendezés vagy tisztítómezővel ellátott oldómedencés műtárgy telepítése vagy cseréje.

olvashatjuk a Magyar Közlönyben.

Nem kell egy éven belül befejezni a munkálatokat támogatott felújítási hitelnél sem

A korábbiakban elvárás volt, hogy a hitel felvevőinek, a felújítás során összegyűjtött számlákat – vagy azok másolatát – a kamattámogatott kölcsön folyósításától számított egy éven belül, le kell adniuk a hitelintézet felé. A jövőben azonban nem szükséges a hitel folyósítását követő egy éven belül befejezni a felújítást a már felvett hitelek esetében sem. További könnyítés, hogy  a tanulói jogviszonyról elegendő nyilatkozni, az igazolás beszerzése helyett.

Azonban, a jövőben csatolni kell a kérelemhez egy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt nyilatkozatot, amelyben vállalja az igénylő – büntetőjogi felelőssége teljes tudatában -, hogy a lakásfelújítási kölcsön összegét maradéktalanul a jogszabályban meghatározott célokra fordítja.

A bank ugyanakkor kérni fog a hitelösszeg felhasználásáról egy nyilatkozatot- ebben vállalja, büntetőjogi felelőssége teljes tudatában -, hogy a lakásfelújítási kölcsön összegét maradéktalanul a jogszabályban meghatározott célokra fordítja. Ezt az adósnak 60 napon belül meg kell tennie. Ha ezt nem teszi, akkor nem fog mentesülni a számlabenyújtási kötelezettség alól.

CSOK – erre is igénybe vehető

 A Nemzeti Mintaterv Katalógusból letölthető családi házak tervdokumentációinak adaptációs költségei is elszámolhatóvá válnak a CSOK-ból (pl. telekre igazítás, engedélyeztetés). A jogosultságot igazolni szükséges, amelyet a  a Lechner Tudásközponttal kötött felhasználói szerződéssel, a tervezési díjról szóló számlával és az elektronikus építési naplóval tudjuk majd megtenni.

Forrás: Freepik

Változás a napelemek terén

A korábbaikban a napelemes rendszer telepítését vagy cseréjét igazoló számla esetén az abban feltüntetett anyagköltség és kapcsolódó vállalkozói díj összesítve nem haladhatta meg a bruttó 450 000 Ft/kWp összeget. Ez az elvárás marad, azonban nem vonatkozik a tetősíkba integrált, napenergia hasznosítást biztosító tetőhéjzatra.

A lakásfelújítási hitelnél, július 1-jétől a kérelemhez mellékelni kell az  elosztó hálózati engedélyes nyilatkozatát a  napelemes rendszer üzembe helyezése időpontjára vonatkozóan, valamint a 2021. június 30-át követően üzembe helyezett napelemes rendszerek esetén a villamosenergia-kereskedő arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy a támogatással érintett felhasználási helyen az üzembe helyezéstől olyan elszámolást alkalmaz, amelyben az alkalmazott elszámolási időszaktól függetlenül szaldó nem képezhető, és a hálózatba betáplált és vételezett villamos energia mennyisége külön-külön kerül megállapításra.

Szigorítás: ezzel számoljanak a jelzáloghitel-csökkentést igénybe vevők

Az új rendelkezések alapján, aki az otthonfelújítási kölcsöntartozására korábban jelzáloghitel-csökkentési támogatást vett igénybe, az nem vehet igénybe magasabb otthonfelújítási összeget a számlával igazolt felújítási összeg, és a jelzáloghitel-csökkentési támogatás különbözeténél.

Tehát, például, ha az igénylő három millió forintot szeretne felvenni Otthonfelújítási támogatásként, viszont a lakásfelújítási hitelére már igénybe vette az 1 milliós jelzáloghitel-csökkentést, akkor csak 2 millió forintot kaphat. Ezért érdemes úgy kalkulákni, hogy ha van másik jelzáloghitele az igénylőnek, akkor arra a tartozásra fordítani a gyermekek után járó jelzáloghitel-csökkentést, így nem csökken a felvehető támogatás összege.

183/2021. (IV. 16.) Korm. rendeleta családok otthonteremtésével összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról tovább

Otthonfelújítási Támogatás – feltételek, részletek, információk    tovább

Forrás: portfolio.hu

Kép: Freepik

 

Oszd meg másokkal is!