Otthonfelújítási támogatás – maximum 3 millió forint vissza nem térítendő támogatás a családoknak

Otthonfelújítási támogatás – maximum 3 millió forint vissza nem térítendő támogatás a családoknak

Azok a családok, akik legalább egy gyermeket nevelnek saját otthonukban – gyermeknek számít már a 12 hetes magzat is – jogosultak lehetnek az állam által kínált támogatásra. Cikkünkben ismertetünk néhány alafogalmat, a támogatással kapcsolatban.

Igénylő: nagykorú magyar állampolgár, (bizonyos esetekben egyéb állampolgárságú személy) aki legalább egy gyermeket nevel vagy vár (12 hetes magzat már gyermeknek számít) egyedül, élettársi kapcsolatban vagy házasként.

Gyermeknek 25 éves koráig az számít, aki családban eltartott, tehát nincs önálló jövedelme, vér szerinti vagy örökbefogadott, illetve árva gyermek (rokon gyámmal). 25 éves koron túl csak a megváltozott munkaképességű személy tekinthető annak.

Személyes jogosultsági feltétel: legalább egy év folyamatos tb-jogviszonnyal rendelkezik (max. 30 napra megszakított). Házaspárok, élettársak együttes igénylése esetén elégséges az egyik félnek teljesítenie ezt a feltételt.  Mivel ebben a pontban a jogszabály több megoldásra is kitér a biztosítotti státusz elérésére, így ezt minden esetben egyénileg kell egyeztetni.

Lakás kizárólag az az ingatlan, ami tulajdoni lapon lakás, lakóház, tanya vagy birtokközpont megnevezéssel rendelkezik és az ott található lakáscélú épületekre költhető a támogatás. Az igénylőknek és gyermekeiknek legalább 50%-os tulajdoni hányaddal kell rendelkezniük a felújítandó ingatlanban, kivéve, ha a gyermek egy éven belül született, vagy egy éven belül vásárolták a lakást.

A támogatás kizárólag a következő építési tevékenységekhez igényelhető:

a) víz-, csatorna-, elektromos-, gáz-közműszolgáltatás bevezetése, illetve belső hálózatának kiépítése vagy cseréje,

b) fürdőhelyiség, illetve WC létesítése olyan lakásban, amely nem rendelkezik ilyen helyiséggel,

c) fűtési rendszer kialakítása, korszerűsítése vagy elemeinek cseréje, ideértve a megújuló energiaforrások alkalmazását is,

d) az épület szigetelése, ideértve a lábazatszigetelést, a hő-, hang-, illetve vízszigetelési munkálatokat,

e) a külső nyílászáró cseréje, redőny, árnyékoló, spaletta, rovarháló, biztonsági rács felszerelése vagy cseréje, párkányok, küszöbök cseréje vagy felújítása,

f) tető cseréje, felújítása, szigetelése,

g) égéstermék-elvezető építése, korszerűsítése,

h) klímaberendezés beépítése, cseréje,

i) napkollektor, napelemes rendszer telepítése, cseréje,

j) belső tér felújítása, ideértve

ja) a lakás helyiségeinek belső fali, padló-, födém- vagy álmennyezeti burkolat cseréjét, felújítását, festését, tapétázását,

jb) a galériaépítést,

jc) a belső lépcső kialakítását és cseréjét,

jd) a szaniterek beépítését vagy cseréjét,

je) a villanykapcsolók és -dugaljak kialakítását és cseréjét,

jf) a belső nyílászárók, belső párkányok, küszöbök beépítését, cseréjét vagy felújítását,

k) a lakással azonos ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számon található épület, nem lakás céljára szolgáló helyiség (így különösen: nyári konyha, mosókonyha, tároló) felújítása,

l) kerítés építése,

m) gépjárműtároló építése vagy nyitott gépkocsibeálló kialakítása,

n) terasz, loggia, erkély, előtető építése,

o) térburkolat készítése, cseréje,

p) télikert kialakítása,

q) amennyiben az igénylő vagy gyermeke mozgáskorlátozott személynek minősül – a 12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet 9. § (10) bekezdésében meghatározott akadálymentesítési munkák,

r) alapozási szerkezet megerősítése, valamint

s) beépíthető bútor vagy konyhai gép beépítése, cseréje.

Jegyzi a Magyar Közlöny

Az elszámolás (és ezzel a támogatás igénylése) a felújítási tevékenységekről szóló utolsó kibocsátott számlát követő 60 napon belül nyújtható be, legkésőbb 2022. december 31-ig. Az elszámolandó számlák minden tervezési, építési munkálatot részletesen tartalmazó – vállalkozói szerződésben szereplő összegben és tartalommal nyújthatók be. Az anyagköltség – munkadíj arány 50-50 %-os arányban számolható el a támogatás összegéhez viszonyítva.

A kérelem, a számlák kifizetését követően, személyesen a kormányablakoknál adható be, de lehetősége van elektronikusan ügyfélkapus azonosítással, postai úton – az államkincstár által rendszeresített formanyomtatvány – kitöltésével és a szükséges mellékletek, igazolások csatolásával.

A MÁK-nak 30 napja van az elbírálásra, ekkor ellenőrzik a feltételeket. Beérkezés időpontját követően, a beérkezés sorrendjében történik az ellenőrzés. A kérelem elbírálása során hiánypótlásra egyetlen alkalommal kerülhet sor. Ezt követően 5 napon belül kiutalják a támogatási összeget.  Tehát 30+5 nap várakozási időre van szükség, hogy a család visszakapja a lakásfelújításába befektetett pénzt.

A támogatás kifizetését követő 180 napig az ingatlan fekvése szerinti illetékes kormányhivatal helyszíni ellenőrzés keretében a szabályszerű felhasználást jogosult ellenőrizni.

Forrás: hir6.hu

Kép: UnsplashOszd meg másokkal is!